آنتی اکسیدها رادیکال های آزاد را به مبارزه می طلبد

آنتی اکسیدها  رادیکال های آزاد را  به مبارزه می طلبد مدت زمان طولانی دانشمندان و محققان به دنبال یک عامل واحد، برای ایجاد بیماریهای مختلف بودند. بعد از حقیقات فراوان بود که اکسیدان ها را به عنوان ... مطالب بیشتر

ارتباط رادیکالهای آزاد و پیری /قسمت دوم

امروزه نقش ممانعت کننده آنتی اکسیدان ها از ایجاد بیماری ها به خوبی شناخته شده است. لیکن در صورتی که به مقدار کافی و به طور مرتب استفاده شوند، قادرند از آسیب های حاصله از ... مطالب بیشتر

ارتباط رادیکالهای آزاد و پیری /قسمت اول

رادیکالهای آزاد و پیری رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها برای سلامتی امروزه سمبل مواد خوب یا بد به شمار می آیند. رادیکال های آزاد را عامل پیری و بیماریهای مختلف میدانند. اینها در ... مطالب بیشتر