چگونه واریس را درمان کنیم…؟؟

چگونه واریس را درمان کنیم...؟؟  وریدها و یا باصطلاح دیگر سیاه رگهای زیر پوست ساق وقتی گشاد شود واریس یا دوالی گویند. این عارضه بسته به استعداد اشخاص و ممکن است ارثی و خانوادگی هم باشد ... مطالب بیشتر

با ورزش از واریس جلوگیری کنید!!!

با ورزش از واریس جلوگیری کنید!!! گشاد شدن و تغییر شکل دادن سیاه رگ اندام تحتانی بدن (مخصوصاً پاها) را واریس مینامند. این عارضه اغلب در افرادی مشاهده می شود که روزانه ساعت طولانی بر روی پاهایشان ... مطالب بیشتر