نسخهٔ شفابخش برای کسانی که ناراحتی کلیه دارند

نسخهٔ شفابخش برای کسانی که ناراحتی کلیه دارند   ۱- کاکل  ذرت : بیست و پنج گرم (پنج مثقال)۲ - دم گیلاس یا آلبالو: بیست وپنج گرم (پنج مثقال)طرز تهیه و مصرف: کاکل ذرت و دم گیلاس ... مطالب بیشتر