عوارض و راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت

عوارض و راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت   - بسته نشدن لبها - جلو آمدن فک بالا و ایجاد یک ناهنجاری که به آن مال اکلوژن گفته میشود. راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت  1- به کمک ... مطالب بیشتر