با رب ریوند موهای خود را شرابی کنید

با رب ریوند موهای خود را شرابی کنید رب ریوند مشخصات:ماده  سغزی است که در برگ، ریشه و شاخه های گیاه ریواس منجمد و جمع میشود، رنگ آن مایل به قرمز با طعمی تلخ و عفصل ... مطالب بیشتر