درمان بوی بد دهان در طب سنتی!!

درمان بوی بد دهان در طب سنتی!! بوی بد دهان از گرمی اگر به علت حرارت و گرمی، دهان بدبو شود، باید آبغوره را در دهان بگردانید و غرغره کنید و به وسیله انگشت به لثه های ... مطالب بیشتر