اگر قصد بارداری دارید این موارد را ترک کنید…

اگر قصد بارداری دارید این موارد را ترک کنید...   استفاده از رویکردی مؤثر (و شادی بخش) در اکثر موارد، به والدین آینده توصیه شده است فقط آرام باشند و از فرایند اقدام برای بارداری لذت ببرند. اگر این ... مطالب بیشتر

بررسی  بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان

بررسی  بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان   معاینه ی پیش از بارداری، برای پزشک شما فرصتی است تا زمینه های نگرانی را شناسایی کرده، و شما و فرزندتان را حتی قبل از اینکه ... مطالب بیشتر

روشی متفاوت برای حاملگی…(قسمت سوم)

روشی متفاوت برای حاملگی...(قسمت سوم) قابل توجه مردان توصیه ما به مردان، که طرف دیگر این معادله را تشکیلمی دهند بیشتر و به قرار زیر است:  به اسپرم مدت بهترین زمان تست بارداریی فرصت بدهیدبه گفته دکتر «نیل. بوم» ... مطالب بیشتر

روشی متفاوت برای حاملگی…(قسمت دوم)

روشی متفاوت برای حاملگی...(قسمت دوم) ترک ورزش ترک ورزش به دو دلیل توصیه می شود. نخست آنکه اگر ورزش موجب کاهش مقدار چربی و در نتیجه وزن بدن شود، ممکن است تخمک گذاری متوقف گردد. حتی ... مطالب بیشتر