درمان زخم های سطحی پوست در طب سنتی!

درمان زخم های سطحی پوست در طب سنتی!  زخم های سطحی عصارهٔ تازه گیاه مامیران (Chelidonium majus)مقدار مصرف: در موضع مالیده شود.توجه: این دارو سمی است و مصرف آن فقط با نظر پزشک توصیه می ... مطالب بیشتر