از بیماری زگیل آمیزشی چه می دانید ….؟؟

  از بیماری زگیل آمیزشی چه می دانید ....؟؟  زگیل های ناحیه تناسلی به علت یک آلودگی موضعی یا ویروسی ایجاد شده و همیشه آمیزشی نمی باشد.این زگیل ها در محیط مرطوب با سرعت بیشتری ... مطالب بیشتر