موارد ممنوعه و زیانهای قرص های ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )

موارد ممنوعه و زیان های قرص های  ضد بارداری ؟ (مخصوص خانم ها )درست است که اکنون و در حال حاضر در دنیای متمدنمیلیونها خانم از قرص مصرف میکنند ولیکن هم اکنون هم پزشکان متخصص ... مطالب بیشتر