انواع سردرد را بشناسید!!!

انواع سردرد را بشناسید!!! سردرد سردرد یکی از بغرنج ترین مسائل طب داخلی به شمار می رود، زیرا بین انواع گوناگون آنفقط علت قطعی چند نوع از آن را شناخته اند. سردردها در واقع علل داخلی ... مطالب بیشتر

سردرد ناشی از اخلاط اربعه

سردرد ناشی از اخلاط اربعه سردرد از غلبه  بلغم اگر عقب سر به تنهایی دردگرفت و فشار درد در پشت سر باشد از غلبه ی رطوبت است و بلغم زیاد شده. علامت زیاد شدن بلغم نیز سنگینی ... مطالب بیشتر

سردردها را بهتر بشناسیم…..

سردردها را بهتر بشناسیم..... درد و سنگینی در پیشانی چیست؟ در قسمتها طرفین پیشانی حفراتی وجود دارد که گاه ممکن است در اثر سرما شدید ایجاد عفونت کند و در اثر عفونت در حفره ها، فرد دچار ... مطالب بیشتر

آیا درباره سردردهامختلف چیزی می دانید ؟

آیا درباره سردردهامختلف چیزی می دانید ؟ سردردهاخارج از جمجمه چیست؟ در اکثر سردردها از جمله سردرد هیستامین، سردرد نوکیک (سردرد سمی) و سردرد میگرنی همزمان با اتساع سرخرگ ها درون جمجمه، سرخرگها بیرون جمجمه نیز متسع ... مطالب بیشتر