سرطان های اولیه استخوان!!

سرطان های اوليه استخوان!! استئوسارکوماشایعترین فرم سرطانهای اولیه  استخوان می باشد. این فرم در بافت تازه  یک استخوان در حال رشد آغاز می شود، خصوصاً در زانوها و بازوها، معمولاً قبل از این که ما ... مطالب بیشتر

با علائم و نشانه های سرطان استخوان آشنا شوید!!

با علائم و نشانه های سرطان استخوان آشنا شوید!! سرطان استخوان سرطان های استخوان می توانند از هر بخشی از استخوان رشد کنند. بیشتر سرطان های استخوان سارکوما نامیده می شوند که معمولاً از استخوان غضروف، ... مطالب بیشتر

سرطان استخوانی را تشخیص دهید!!!

سرطان استخوانی را تشخیص دهید!!! سرطان ثانويه استخوانی این نوع سرطان از انواع اولیه آن شایعتر است. در این نوع سرطان از بخش های دیگر بدن به استخوان تهاجم میکنند. محل های شایعی که به استخوان تهاجم ... مطالب بیشتر

سرطان استخوان چیست ؟ ایا سرطان استخوان کشنده است ؟

سرطان استخوان چیست ؟ به تومورهای ایجاد شده در بافت استخوانی که تمایل تهاجم به بافتهای مجاور و گسترش در بافت استخوان را داشته باشد تومور بدخیم استخوان یا سرطان استخوان می گویند. سرطان های استخوان ممکن ... مطالب بیشتر