بیماری های مربوط به مری چه بیماری هایی هستند؟!

بیماری های مربوط به مری چه بیماری هایی هستند؟! مری مری لوله ای است عضلانی که در پشت گلو، حلق را به معده متصل می کند. اختلالات مری موجب سوزش سردل یا اشکال در بلع میشود که ... مطالب بیشتر

همه چیز درباره سرطان مری

همه چیز درباره سرطان مری   سرطان مریEsophagus Cancer مری لولهٔ درازی است بین ستون فقرات و جناغ که در دنبالهٔ حلق قرار دارد و معده را با حلق مربوط میسازد؛ و سرطان آن،پنجمین سرطان شایع در ... مطالب بیشتر

همه چیز درباره سرطان مری

همه چیز درباره سرطان مری سرطان مری دو فرم سرطان مری شامل آدنوکارسینوم و سرطان سلول اسکواموس ( است. سرطان سلول اسکوا موسی شایع ترین فرم سرطان در مری گردنی و سینه ای است و آدنوکار سینوم ... مطالب بیشتر

سرطان مری چگونه درمان می شود؟

سرطان مری چگونه درمان می شود؟ سرطان مری سرطان مری، عبارت است از تشکیل سلول های بدخیم (سرطانی) در بافت های مری، سرطان مری از لایه داخلی مری شروع میشود و به طرف لایه های خارجی رشد ... مطالب بیشتر