توصیه هایی برای خلاصی از ترش کردن

توصیه هایی برای خلاصی از ترش کردن   ترش کردن  ترش کردن - احساس سوزشی که هنگام بالا آمدن اسید معده به داخل مری خود احساس می کنید - در طول دوران بارداری شایع است. ترش کردن دو ... مطالب بیشتر

گرفتگی عضلات در سه ماهه اول بارداری 

گرفتگی عضلات در سه ماهه اول بارداری    شاید در طول سه ماهه ی اول بارداری، احساس گرفتگی عضلانی خفیفی مانند دوران قاعدگی پیدا کنید، که نشانه ی بسیار متداولی است، بنابراین نگران نشوید. این گرفتگی احتمالا ... مطالب بیشتر

دانستنی هایی پزشکی در باره سه ماهه ی اول بارداری 

دانستنی هایی پزشکی در باره سه ماهه ی اول بارداری    فرزند شما در کیسه ی آمنیوتیک در رحم رشد می کند. کیسه ی آمنیوتیک مملو از مایع شفافی است، که به آن مایع آمنیوتیک گفته می ... مطالب بیشتر