شناخت شایعترین نوع عادات دهانی در کودکان و راه های پیشگیری از آن 

شناخت شایعترین نوع عادات دهانی در کودکان و راه های پیشگیری از آن    - مکیدن انگشتان شایعترین نوع عادات دهانی است و بسیاری از کودکان، مبتلا به این نوع عادت هستند. نوع برخورد والدین با این عادت متفاوت ... مطالب بیشتر