انواع سوختگی را بشناسید!!!

انواع سوختگی را بشناسید!!! سوختگی  پوست از دو لایه تشکیل شده است. لایه سطحی که اپیدرم نامیده می شود و لایه  حساس زیرین که درم خوانده می شود. سوختگی ها براساس عمق سوختگی به سه دسته - درجه ... مطالب بیشتر