در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت چهارم

هدیه ای را که خریده اید اول باید  اول بدختران بدهد پیش از پسران بدرستیکه هر که دختری راخوشحال کند چنان است که بنده از فرزندان اسمعیل را آزاد کرده است و کسیکه دیده پسری ... مطالب بیشتر

در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  سوم

در حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که دوست دارید اطفال خود را و رحم کنید بایشان و اگر وعده کنید وفا کنید بآن زیرا که ایشان گمان میکنند ... مطالب بیشتر

در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت  دوم 

در روایت دیگر وارد شده است که پسران و دختران که ده ساله شوند باید که رختخواب ایشانرا جدا کنند و حضرت صادق علیه السلام فرمود که فرزندان خود را زود احادیث بیاد ایشان بدهید ... مطالب بیشتر

در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان قسمت اول

در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان بدانکه منتهای شیردادن فرزند دو سال است و مشهور میان علما آنستکه بی عذری زیاده از دو سال شیر دادن جایز نیست مگر آنکه آزاری ... مطالب بیشتر

آغاز شیر دهی توسط مادر چگونه است؟قسمت دوم

آغاز شیر دهی توسط مادر چگونه است؟ بعضی از افراد توصیه می کنند که مادر قبل از هر نوبت شیر دادن به نوزاد، پستان خود را بشوید. شستن پستان مادر با آب و صابون یا هر ... مطالب بیشتر

چگونه مادر، شیر دادن به نوزاد را شروع نماید؟قسمت اول

چگونه مادر، شیر دادن به نوزاد را شروع نماید؟ روش شیر دادن به نوزاد در روزهای نخستین تولد کسانی که در کنار مادر هستند، مخصوصاً اقوام نزدیک و پرستاران و کمک پرستاران درموارد زیر ... مطالب بیشتر