کف کردن دهان خود را برطرف کنید

 کف کردن دهان خود را برطرف کنید درمان کف کردن دهان: اگر دهانتان کف میکند بعد از هر غذا یک فنجانآب دمکرده ی برگ درخت توت سیاه را صاف و شیرینکرده و بنوشید.مطالب بیشتر