آیا میدانستید زیاده روی در خوراک باقلا موجب کم هوشی میشود؟

آیا میدانستید زیاده روی در خوراک باقلا موجب کم هوشی میشود؟ خوراک باقلا خوراک باقلا برای بسیاری از بیماری ها مفید می باشد. ولی یکی از معایب آن این است که مصرف زیادش باعث کم هوشی ... مطالب بیشتر