ساندویچ های فرح بخش برای تنقلات

ساندویچ های فرح بخش برای تنقلات   کافی است بین دو برش نان چاوداریا نان پیتا را با مواد زیر پر کنید. این ساندویچ ها به تنهایی یا همراه با سالاد بسیار خوشمزه اند.۱۲۰ گرم پنیر لور ... مطالب بیشتر