ترشک گیاهی با برگ های سه گوش و گل های سبز رنگ  

ترشک گیاهی با برگ های سه گوش و گل های سبز رنگ    ترشک که نام لاتین آن «رویکس آستونا» میباشد، به حالت وحشی در چمن ها، طول جاده ها، کنار جویبارها، ودر بیشتر بیشه ها ... مطالب بیشتر