عادات دهانی در کودکان و روش های پیشگیری از آن ها

عادات دهانی در کودکان و روش های پیشگیری از آن ها    عاداتی مانند مکیدن انگشت، جویدن ناخن، جویدن گونه و غیره که خاص زمان کودکی است، عادات دهانی گفته میشود. عادات دهانی در صورتی که به ... مطالب بیشتر