ذات الریه یک بیماری خطرناک 

ذات الریه یک بیماری خطرناک اصطلاح ذات الریه معادل اصطلاح پزشکی «پنومونی» است که به معنای عفونت ریه است. این عفونت ممکن است در اثر ویروس ها یا میکروبها ایجاد شود ولی در هر حال ... مطالب بیشتر

ذات الریه و راه درمان آن

ذات الریه و راه درمان آن  التهاب بافت ریه را در اثر عفونت با باکتریها، ویروسها، قارچ ها و دیگر ارگانیسم های مهاجم و نیز در اثر استنشاق مواد شیمیائی مضر، ذات الریه گویند.مایعی که ... مطالب بیشتر

انواع ذات الریه

انواع ذات الریه  سلتا سالهای اخیر بیماری سل در امریکا نادر بود. افزایش حساسیت بیماران مبتلا به ایدز نسبت به میکوباکتریوم - توبرکولوز (عامل ایجاد کننده سل) شیوع این بیماری را بسیار افزایش داده است. ... مطالب بیشتر

ذات الریه چگونه درمان می شود

ذات الریه چگونه درمان می شود؟؟  ذات الریه یا سینه پهلو یک بیماری خاص نیست و یک عبارت کلی است که به انواع مختلف التهاب ریه اطلاق میشود. این عارضه ممکن است در اثر باکتریهای مختلف ... مطالب بیشتر