۲۹ روش درمانى جهت غلبه بر سرماخوردگى / قسمت دوم

عرق خرمابا نوشیدن مقداری عرق خرمای داغ می توان به رفع احتقان بینی جهت داشتن خوابی راحت هنگام شب کمک کرد.استفاده از آب داغگرفتن دوش آب داغ به رفع احتقان بینی کمک میکند. یا می ... مطالب بیشتر

۲۹ روش درمانى جهت غلبه بر سرماخوردگى / قسمت اول

۲۹ روش درمانى جهت غلبه بر سرماخوردگى همهٔ ما برای یکبار هم که شده مغلوب سرماخوردگی شدهایم. حتی شجاع ترین، قوی ترین، شیرین ترین و با هوش ترین ما.خصوصیات ما اصلاً برای ویروس سرماخوردگی اهمیتی ... مطالب بیشتر