درمان طبیعی سنگ های ادراری

درمان طبیعی سنگ های ادراری برخی از درمانهای طبیعی در کاهش بروز مجدد سنگ ادراری مؤثر گزارش شده اند، که مهمترین آنها بقرار زیر هستند:اینوزیتول هگزافسفاتاین ماده که به اسید فینیک  نیز معروف است ... مطالب بیشتر

سنگ های ادراری چگونه دفع می شوند؟

سنگ های ادراری چگونه دفع می شوند؟ کنترل حمله حاد سنگ ادراری  هدف اولیه و اصلی پزشک در مواجهه با فردی که دچار سنگ ادراری علامت دار(درد، تهوع، استفراغ، خونشاشی و ...) شده است، کنترل درد و ناراحتی ... مطالب بیشتر

سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت دوم)

نقش سونوگرافی در تشخیص سنگهای ادراری چیست؟اصولاً حساسیت سونوگرافی در تشخیص سنگهای ادراری (خصوصا سنگهای حالب) کم است و بیشتر در مواردیکه انجام IVP ممنوع یا نامناسب باشد (از جمله در دوران حاملگی) و یا ... مطالب بیشتر

سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت اول)

سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟ اساس تشخیص اولیه سنگهای ادراری مجموع یافته های بالینی همراه با تاریخچه و سابقه شخصی و خانوادگی و سیر بیماری است. اما برای سایر تشخیص های احتمالی و تایید ... مطالب بیشتر

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟(قسمت دوم)

درد سنگ کلیه تا چه مدت طول میکشد؟تا زمانیکه سنگ به مثانه برسد (و نیز تا زمان عبور آن از پیشابراه) درد نیز وجود خواهد داشت و طول مدت آن بستگی به قطر سنگ و ... مطالب بیشتر

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟(قسمت اول)

علایم و نشانه های سنگ های ادراری چیست؟  مهمترین و شایعترین علامت سنگ ادراری درد است که بر حسب موقعیت و محل سنگ، کیفیت و محل درد نیز متفاوت خواهد بود:الف) سنگهای داخل کلیه و ... مطالب بیشتر