شرح حال بالینی انسان عصر تکنولوژی / قسمت دوم

آقای دکتر کارل گوستاویونگ روانپزشک نامی و نویسنده کتاب «انسانجدید در جستجوی یک روح» با تجربه سی ساله در معالجه بیماران  روحیمیگوید: بیمارانی که به او مراجعه کرده اند تا وقتی که ایمان و اعتقاد نداشته ... مطالب بیشتر

شرح حال بالینی انسان عصر تکنولوژی / قسمت اول

شرح حال بالینی انسان عصر تکنولوژی   در حال حاضر تمامی تلاشگران عرصه علم و تکنولوژی داعیه خدمت به جامعه بشری را دارند و هر روز جهت رفاه و آسایش او چند صباحی را در آرامش و ... مطالب بیشتر