پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی 

پیشگیری بهتراز درمان عفونت های دندانی    گاهی دندانپزشک لازم می بیند پس از یک دوره آنتی بیوتیک تراپی، دندان را خارج کند. بسیاری از دندانها به درمان ریشه جواب داده و می توانند سالها باقی بمانند. در ... مطالب بیشتر

آشنایی با انواع عفونت های دندانی

آشنایی با انواع عفونت های دندانی   انواع عفونت های دندانی الف - عفونت حاد ب - عفونت مزمن عفونت حاد (آبسه حاد دندان)  بسیار اتفاق میافتد که فردی صبح با یک صورت ورم کرده و احیاناً چشمان فرورفته در میان تورم ... مطالب بیشتر