نفخ و درمان آن با دارچین …

نفخ و درمان آن  با دارچین ... نفخ تجمع گاز در دستگاه گوارش است که با آماسیدن و بادکردن شکم، احساس‌پری و فشار در شکم پس از غذاخوردن و آروغ زدن مشخص می‌شود. نفخ از نشانه‌ ... مطالب بیشتر