چگونه از پوکی استخوان در امان باشیم …

چگونه از پوکی استخوان در امان باشیم ...    پیشگیری از پوکی استخوان  برای پیشگیری از پوکی استخوان باید از تغییر نحوه زندگی و مصرف دارو استفاده کرد.ورزش در دوران نوجوانی برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان ... مطالب بیشتر

پوکی استخوان ، بیماری خاموش…

پوکی استخوان ، بیماری خاموش... پوکی استخوان چیست؟ «حالتی که در آن تراکم بافت استخوانی به قدری کاهش می یابد که استخوانها در برابر شدن نیرو اندکی، به راحتی می شکنند. ممکن است بافت استخوانی به قدری ... مطالب بیشتر