درمان خانگی در درمان التهاب مفصل

درمان خانگی در درمان التهاب مفصل  سرکه نمیتوانیم بگوییم تا به حال چند نوع درمان خانگی یافته ایم که اساس آن را سرکه تشکیل میدهد. از سرکه سالها به عنوان مسکن استفاده شده است. شاید یکی ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی در التهاب مفصل (قسمت دوم)

 به یک گروه از بیماران دیکلوفناک به مقدار استاندارد (۲۰۰ میلیگرم) و به گروه دیگر ۵۰ میلی گرم دیکلوفناک و ۵۰ گرم rtica dioicaلا پخته داده شد. در هر دو گروه پروتئین واکنش C" یعنی عامل ... مطالب بیشتر

درمان گیاهی در التهاب مفصل (قسمت اول)

درمان گیاهی در التهاب مفصل  چوبه درخت بید چوبه درخت بید، پدر بزرگ آسپیرین و بسیاری از داروهای ضد التهاب مفاصل است. دیوسکوریدس "، پزشک یونانی، در قرن اول پس از میلاد از این ماده برای ... مطالب بیشتر

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟ (مثل دکستروز) که به منظور ایجاد واکنش التهابی حاد انجام می شود تا از این طریق بافت های آسیب دیده، شامل رباط ها، تاندون ها و غضروف ... مطالب بیشتر

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟ برای درمان طبی آرتروز از داروهای ضددرد مانند استامینوفن (در موارد خفیف تا متوسط)، داروهای ضدالتهاب استروییدی (مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، مفنامیک اسید، آسپیرین، دیکلوفناک، ایندومتاسین)، تزریق موضعی ... مطالب بیشتر

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟

التهاب مفصل چیست و چگونه به وجود می آید؟ معمولاً آرتروز به آهستگی ایجاد میشود. در اوایل بیماری، مفاصل مبتلا پس از فعالیت فیزیکی یا ورزش دچار در می شوند. آرتروز انگشتان دست از انواعی است ... مطالب بیشتر