ارتباطات اجتماعی و بیماری ام اس

ارتباطات اجتماعی و بیماری ام اس   ارتباطات اجتماعی خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، اگر روابط اجتماعی شما در حول و حوش باشگاه تنیس سیر می کند، لازم است راهی بیابید که ارتباطاتان را با ... مطالب بیشتر

 تصمیم های مهم پیش از بحران های بزرگ در بیماری ام اس 

 تصمیم های مهم پیش از بحران های بزرگ در بیماری ام اس    اگرچه اغلب بیماران هیچگاه به مراقبتی در این سطح احتیاج پیدا نخواهند کرد، بحث در مورد این گزینه ها پیش از وقوع شان، این ... مطالب بیشتر

چگونگی حمایت از فرزندان مبتلا به ام اس

چگونگی حمایت از فرزندان مبتلا به ام اس   کمک به فرزند بزرگتان که مبتلا به ام اس است ام اسی عمدتا بیماری جوانهای تازه بالغ است؛ از این رو تعداد کثیری از والدین میانسال یا سالمند ... مطالب بیشتر

توصیه هایی برای ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه در بیماران مبتلا به ام اس

توصیه هایی برای ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه در بیماران مبتلا به ام اس   در اینجا به ذکر چند توصیه در باب ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه میپردازیم: دقت کنید که ... مطالب بیشتر

راهکارهای جایگزین اختلال در شرکت یکی از زوجین درفعالیت های مشترک اجتماعی

راهکارهای جایگزین اختلال در شرکت یکی از زوجین درفعالیت های مشترک اجتماعی   اگر یکی از زوجین نتواند در فعالیت های مشترک شرکت کند، چه باید کرد؟ زوجی را تصور کنید که عادت دارند با یکدیگر تنیس یا ... مطالب بیشتر

روابط جنسی راهی مهم برای ابراز و تجربه ی ارتباط نزدیک و صمیمانه در بیماران مبتلا به ام اس

روابط جنسی راهی مهم برای ابراز و تجربه ی ارتباط نزدیک و صمیمانه در بیماران مبتلا به ام اس   اعتماد: لازم است زوج ها بتوانند با اعتماد به نفس، احساساتشان را بدون ترس از طرد ... مطالب بیشتر

چالش ام اس در روابط زناشویی

چالش ام اس در روابط زناشویی    ام اس می تواند حتی بهترین روابط زناشویی را هم به چالش بکشد. هیچ زوج جوانی در دنیا نمی توانند مفهوم این پیمان را درک کنند که می باید در ... مطالب بیشتر

تاثیر خستگی در روابط زناشویی بیماران مبتلا به ام اس

تاثیر خستگی در روابط زناشویی بیماران مبتلا به ام اس   چون خستگی ممکن است جنبه ی مهمی از ام اس را تشکیل بدهد، باید زمان روابط نزدیک زناشویی را برای موقعی برنامهریزی کنید که در کمترین ... مطالب بیشتر

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری ام اس

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماری ام اس   ریتم خانوادگی خود را حفظ کنید تا ام اس تان آن را تحت الشعاع خود قرار ندهد تمام خانوادهها در زندگی ریتم مخصوص خودشان را دارند. ممکن است ... مطالب بیشتر

فواید هم فکری و همکاری در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس

فواید هم فکری و همکاری در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس    یک خانواده ممکن است تصمیم بگیرد که بیشترین اولویت را به کیفیت زمانی اش اختصاص بدهد. بدین صورت که اگر پدر خانواده مبتلا ... مطالب بیشتر