هزینه های احتمالی بیماران مبتلا به ام اس

هزینه های احتمالی بیماران مبتلا به ام اس   در اینجا به ذکر بعضی از هزینه ها میپردازیم که میتوانید در موردشان چاره ای بیندیشید (حتی اگر هیچ کدام از این موارد اصلا رخ ندهد): هزینههای پیشبینی ... مطالب بیشتر

بررسی وضعیت شغلی فرد مبتلا به ام اس 

بررسی وضعیت شغلی فرد مبتلا به ام اس    اگر دارای پوشش بیمه ی از کارافتادگی هستید، ببینید این بیمه تعریفش از معلولیت چیست، چقدر پول پرداخت میکند و به چه مدت و طول زمانی که بعد ... مطالب بیشتر

چگونگی برنامه ریزی درمورد تغییرات شغلی افراد مبتلا به ام اس

چگونگی برنامه ریزی درمورد تغییرات شغلی افراد مبتلا به ام اس   تغییرات شغلی با تغییرات شغلی ممکن است برنامهریزی شده یا برنامهریزی نشده و مثبت یا منفی باشد - اما زمانی که برای آینده برنامهریزی می کنید، ... مطالب بیشتر

چگونگی مقابله با تأثیرات بزرگ علایم ام اس

چگونگی مقابله با تأثیرات بزرگ علایم ام اس   به عنوان مثال، روند بروز علایمتان ممکن است بیشتر آزاردهنده باشد تا معلول که تنها تغییرات جزئی در نحوه ی انجام کار را طلب میکند. یا ممکن است ... مطالب بیشتر

راه های ایجاد تغییرات  در ام اس  

راه های ایجاد تغييرات  در ام اس     اکنون زمان آرمان گرایی دیوانه وار نیست (آرمانگرا، بله، اما دیوانه وار خیر). دادن پاسخ های صادقانه به پرسشها کمک میکند تا هرکاری که لازم است انجام دهید، ... مطالب بیشتر

مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن

 مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن   نکته ی مهم پی بردن به هزینه ها با در نظر گرفتن پوشش بیمهای است. به عنوان مثال: قوانین بیمه ی درمانی خود راامرور کنید تا دقیقا متوجه شوید چه ... مطالب بیشتر

تاثیر برنامه ریزی آینده در رمان حال بیماران مبتلا به ام اس

تاثیر برنامه ریزی آینده در رمان حال بیماران مبتلا به ام اس   با وجود تمام توصیه های متخصصان، این خود شمایید که تصمیم می گیرید کسب کرده و سپس تمام مراحلی را که منجر به احساس ... مطالب بیشتر

اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس

  اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس   زمانی که ام استان را مورد بررسی قرار می دهید، ببینید بیماریتان فعال است یا ثابت (اگر از پاسخ آن مطمئن نیستید، پزشک می تواند در این ... مطالب بیشتر

بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس

بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس   بر فرایند برنامه ریزی با سه پرسش اساسی زیر شروع می شود - و پاسخ هایتان به این :سؤالات، اساس برنامه ی شما را تشکیل خواهد ... مطالب بیشتر

راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده

راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده  همچنین  اکنون زمان بسیار خوبی است تا با یک برنامهریز مسائل مالی مشورت کرده و با وی در این باره صحبت کنید که در حال حاضر چه کار ... مطالب بیشتر