بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند…

 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند...   مواجهه با چه اتفاقی می افتد «اگر»های دلهره آور  وقتی این کلمات را از زبان پزشکتان می شنوید، «شما مبتلا به ام اس هستید» ممکن ... مطالب بیشتر

اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس

اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس   گزینه های انتخابی در صورت  خود اشتغالی افرادی که برای خودشان کار می کنند و بالطبع برای پوشش بیمه ی درمانی گروهی از طرف کارفرما یا یک برنامه ی ... مطالب بیشتر

برنامه ریزی هوشیارانه و دقیق در مواجهه با مشکلات ام اس

برنامه ریزی هوشیارانه و دقیق در مواجهه با مشکلات ام اس   آمادگى برای بدترین چیزها و در عین حال امید برای بهترین ها تشویق افراد به برنامه ریزی برای بدترین احتمالات، کار طاقتفرسایی است. واقعا ... مطالب بیشتر

برنامه ریزی برای آینده ای همراه با ام اس

برنامه ریزی برای آینده ای همراه با ام اس   اگرچه ممکن است نظر شما در مورد خودتان این باشد که فرد زیاد ریسکپذیری نیستید، ولی تصادفاً ممکن است روی مسائل متعددی در زندگی شرطبندی کرده باشید. ... مطالب بیشتر

واجدین شرایط خدمات درمانی سالخوردگان

واجدین شرایط خدمات درمانی سالخوردگان   به خاطر داشته باشید که کارفرمایان، طبق قانون، مجبور نیستند طرح های بیمه ی درمانی را به کارمندان یا خانواده های آنها عرضه کنند و میتوانند در هر زمانی که بخواهند ... مطالب بیشتر

بررسی واجدین شرایط قانون FMLA

بررسی واجدین شرایط قانون FMLA   * برای کارفرمایی کار کنید که تحت پوشش این قانون باشد. *برای کارفرمای مزبور حداقل دوازده ماه کار کرده باشید. در طول دوازده ماه گذشته، حداقل ۱۲۵۰ ساعت برای او کار کرده ... مطالب بیشتر

برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس 

برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس    بررسی گزینه های شما برای بیمه درمانی - همه چیز بسته به واجد شرایط بودن است به دلیل آنکه در آمریکا پوشش بهداشتی یکپارچه ... مطالب بیشتر

بهره مندی بیماران مبتلا به ام اس از مزایای پوشش

بهره مندی بیماران مبتلا به ام اس از مزایای پوشش   * اگر از طرف تأیید قرار گرفتید و بعدا خواستید دوباره کارتان را شروع کنید، گونه های مختلفی از محرکها و مشوق های :شغلی ارائه می ... مطالب بیشتر

آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی

آشنایی با بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی     بیمه ی معلولیت تأمین اجتماعی  برنامه ای است که از طرف اداره ی کل تأمین اجتماعی (SSA) (Social Security Administration) و بر پایه ی سابقه ی کار شما بنا ... مطالب بیشتر

بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس 

بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس    بالاخره زمانی، دیر یا زود (به خصوص پس از یک هفته، یک ماه، یا یک سال واقعاً طولانی و سخت همراه با احساس ... مطالب بیشتر