باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار

باید ها و نبایدهای شغلی بیماران مبتلا به ام اس در محیط کار    ما توصیه می کنیم خود روی عملکرد تان نظارت داشته باشید، متوجه شوید چه موقع تغییر می کند و دریابید چه تغییراتی باید ... مطالب بیشتر

آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا

آشنایی با عملکرد کمیته ی فرصت شغلی در آمریکا   با کمیته ی فرصت شغلی یکسان امریکا (EEOC) که بر کار ADA در امور اشتغال با نظارت اجرایی دارد، مرجع خوبی است که در صورت عدم توافق ... مطالب بیشتر

بررسی بندهای کلیدی قانون ADA

بررسی بندهای کلیدی قانون ADA   یکی از بندهای کلیدی قانون ADA کارفرمایی را که صاحب پانزده یا بیشتر از پانزده کارمند باشد، مکلف میکند تسهیلات رفاهی قابل قبولی برای کارمندانی که قابلیت کار کردن دارند و ... مطالب بیشتر

استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس

استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس   اصلاح و تغییر فضای اتاق کار یا دستشویی ها، طوری که مناسب تردد یک سه چرخه ی موتوری باشد. به فراهم کردن یک فضای پارکینگ نزدیک ورودی ... مطالب بیشتر

استراتژی علنی کردن بیماری ام اس

استراتژی علنی کردن بیماری ام اس   * میخواهید تقاضای تسهیلات رفاهی کنید. ممکن است همه چیز فعلاً در سر کار بر وفق مراد باشد - از پس کارتان در طول روز برمیآیید، کارایی تان خوب است ... مطالب بیشتر

علل علنی کردن بیماری ام اس در محل کار

علل علنی کردن بیماری ام اس در محل کار   در اینجا به ذکر بهترین دلایل علنی کردن بیماریتان در محل کار می پردازیم: شما دارای علایم قابل مشاهده هستید. بعد از اینکه دچار علایمی می شوید که ... مطالب بیشتر

درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی

درمان های علامتی جهت بهبود علایم ام اسی   زمانی که اظهارنظرها در کاردخالت می کنند گاهی اظهارنظرهای خودتان یا افراد دیگر، حتی بیش از علایم ام اسی، در شغلتان، دخالت میکند. به عنوان مثال، بسیاری به اشتباه ... مطالب بیشتر

آگاهی از حقوق بیماران مبتلا به ام اس تحت قانون ADA

آگاهی از حقوق بیماران مبتلا به ام اس تحت قانون ADA   شد، تبعیض به دلیل معلولیت را - در استخدام، خدمات عمومی، اماکن عمومی و سرویس های تلفنی - قدغن کرد. در رابطه با بحث اشتغال، ... مطالب بیشتر

تاثیر ام اس در روابط شغلی

تاثیر ام اس در روابط شغلی   تمایل دارید دست به کارهای عملی بزنید بدون اینکه زیاد به عواقب آن فکر کنید. اگرچه خوش بینی بی محابا، میتواند چیز جالبی باشد، اما وقتی پای اشتغال در میان ... مطالب بیشتر

تاثیر ام اس بر آینده شغلی بیمارمبتلا به ام اس

تاثیر ام اس بر آینده شغلی بیمارمبتلا به ام اس   گاهی، درهرحال، نوع به خصوص کار و ام اس شما، خیلی ساده بگوییم، با هم جور درنمیآید. اگر کارتان از نوع فیزیکی است، خستگی ناشی از ... مطالب بیشتر