شناخت شایع ترین علایم زایمان…

شناخت شایع ترین علایم زایمان... علایم زایمان ۱ - درد شروع دردهای زایمانی بصورت دردهای انقباضی می باشد که از قسمت پایینی کمر شروع شده و در جلو از قسمت فوقانی شکم به طرف پایین پخش ... مطالب بیشتر