همه چیز درباره سرطان مری

همه چیز درباره سرطان مری   سرطان مریEsophagus Cancer مری لولهٔ درازی است بین ستون فقرات و جناغ که در دنبالهٔ حلق قرار دارد و معده را با حلق مربوط میسازد؛ و سرطان آن،پنجمین سرطان شایع در ... مطالب بیشتر

همه چیز در مورد سرطان مری

همه چیز در مورد سرطان مری   سرطان مری چیست سرطان مری، عبارت است از تشکیل سلول ھای بد خیم (سرطانی) در بافت ھای مری۔ سرطان مری از لایه ی داخلی مری شروع میشود و به طرف ... مطالب بیشتر

همه چیز درباره سرطان مری

همه چیز درباره سرطان مری سرطان مری دو فرم سرطان مری شامل آدنوکارسینوم و سرطان سلول اسکواموس ( است. سرطان سلول اسکوا موسی شایع ترین فرم سرطان در مری گردنی و سینه ای است و آدنوکار سینوم ... مطالب بیشتر