بیماری کوتولگی و غول پیکری؛علایم ،نشانه ها ودرمان آن

بیماری کوتولگی و غول پیکری؛علایم ،نشانه ها ودرمان آن  هنگامی که هیپوفیز قادر به تولید مقدار کافی هورمون رشد در دوران کودکی نباشد، این امر موجب تأخیر در رشد (کوتولگی) می شود که در این ... مطالب بیشتر