با بیماری سوزاک آشنا شوید….

با بیماری سوزاک آشنا شوید.... Gonorrhea سوزاک یکی از بیماریهای آمیزشی است که به «گونوره» نیز شهرت دارد و میکروب ان قادر است به مخاط و پوششی مجرای ادراری ودستگاه تناسسلی آسیب رسانده و به عنوان ... مطالب بیشتر

سوزاک چگونه درمان می شود؟

سوزاک چگونه درمان می شود؟  شایع ترین بیماری مقاربتی است که انتقال آن از راه مقاربت و شیوع آن بیشتر در افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله می باشد و دوره کمون آن ۲ تا ۸ ... مطالب بیشتر