درمان حتمی سکسکه با شکر

 درمان حتمی سکسکه با شکر  سکسکهسکسکه حقیقتاً تجربه ای بی فایده است اما بیشتر ما، قبل از تولد سکسکه میکردیم و پس از تولد نیز در طول زندگی گاهگاهی به آن دچار می شویم. چرا؟ هنوز ... مطالب بیشتر

چرا سکسکه میکنیم..؟؟

چرا سکسکه میکنیم..؟؟ سکسکه  سکسکه در نتیجه انقباض یا جمع شدن غیرارادی پرده دیافراگم یا حجاب حاجز حاصل می شود، دیافراگم عضله ایست که بین قفسه صدری و ریتین از بالا و معده از پائین واقع شده است.علت ... مطالب بیشتر

سکسکه چگونه ایجاد می شود؟

سکسکه چگونه ایجاد می شود؟  سکسکه در اثر انقباضات ناگهانی و غیرارادی عضله حجاب حاجز (دیافراگم) در مقابل گلوت (چاکنای یا دهانه ورودی حنجره) بسته ایجاد می شود. علت بروز سکسکه ناشناخته است زیرا برخلاف واکنش ... مطالب بیشتر