همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای   کمربند شانه ای شامل کلاویکل ها و اسکاپولا می باشد. شکستگی های کلاویکل شایع هستند و معمولاً در اثر ضربات غیرمستقیم ایجاد می شوند. شکستگی های اسکاپولا شیوع ... مطالب بیشتر