نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت دوم

استفاده از چسب های دایره ای شکلبه عقیدهٔ دکتر «رابرتس» چسبهای دایرهای شکل حتی از پد نیز بهترند. به انضمام این که در قسمت وسط آن هم گاز استریل وجود دارد. از مصرف چسبها یا ... مطالب بیشتر

راه خلاصی از میخچه و پینه چیست..؟؟/قسمت دوم

چای عصرانهاگر پینه های زیادی بر روی پوستتان ایجاد شده می توانید بنا به توصیهٔ دکتر «لوین» پاها را در چای بسیار رقیق بابونه فرو ببرید. این چای باعث نرم شدن پوست و نیز تسکین ... مطالب بیشتر

راه خلاصی از میخچه و پینه چیست..؟؟/قسمت اول

راه خلاصی از میخچه و پینه چیست..؟؟ میخچه و پینهشاید مثل هرکول قوی و مثل زئوس با هوشی باشید. اما اگر پایتان درد کند، آن وقت استکه نقطه ضعفی پیدا کردهاید. در واقع درد میخچه و ... مطالب بیشتر

میخچه و پینه و مقابله با آن(نسخه دوم)

مقابله با میخچهدر صورت ابتلاء به میخچه، با توجه به نکات زیر با آن مقابله کنید.با استفاده از لایه های بهداشتی : با استفاده از لایه های بهداشتی می توان از میخچهٔ پا محافظت کرد. ... مطالب بیشتر