آیا وسواس، رابطه ای با احساس گناه دارد؟

آیا وسواس، رابطه ای با احساس گناه دارد؟ در مورد وسواس و رابطهٔ آن با احساس گناه، پافشاری بسیاری به عمل آمده است. تاحدی که منشاً وسواس را عده ای احساس گناه ذکر کرده اند. ... مطالب بیشتر

من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟

من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق  در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟ دلیل کار شما این است که نگاه دیگران در شما باعث افزایش اضطراب ... مطالب بیشتر

آ یا مطالعه کتابهای کمکی یا خود یاری یک روش درمانی در وسواس است ؟

آیا مطالعه کتاب های کمکی یا خود یاری یک روش درمانی در وسواس  است ؟ ما در مرکز شفا از جزوه و کتاب خود یار استفاده می کنیم. کتاب های خود یاری، کار درمانی را ... مطالب بیشتر

چه چیز وجه تمایز بین افراد وسواسی در نوع وسواس آنهاست؟

چه چیز وجه تمایز بین افراد  وسواسی در نوع وسواس آنهاست؟ شخصیت افراد، عوامل زمینه ساز در آنها از جمله ارث و اکتساب، طرحواره های ذهنی افراد، عامل آشکار ساز(عوامل بروز وسواس)، اهمیت داشتن چیز ... مطالب بیشتر

بالا بردن اعتماد به نفس، چه کمکی به درمان وسواس می تواندبکند ؟

بالا بردن اعتماد به نفس، چه کمکی به درمان وسواس می تواندبکند ؟ اعتماد به نفس نیرو محرکهٔ روان است و یک ستون از چهار ستون روانآدمی.در درمان وسواس فرد وسواسی چند نوبت آزمون اعتماد ... مطالب بیشتر

چرا ذهن یک فرد وسواسی همیشه به سمت منفی می رود؟

چرا ذهن یک فرد  وسواسی همیشه به سمت منفی می رود؟ برای اینکه سوگیری ذهن فرد وسواسی، همواره به قسمت ۵۰٪ منفی شک و تردید است و از طرف دیگر به دلیل اینکه ترس های ... مطالب بیشتر

شخص وسواسی آگاه به اعمالش نیست ، ولی چرا نمی تواند اعمالش را قطع کند؟

شخص وسواسی آگاه به اعمالش نیست ، ولی چرا نمی تواند اعمالش را قطع کند؟ اساساً گفته اند رفتارهای اجباری، رفتارهای ارادی هستند. یعنی از دایرهٔ ارادهٔ فرد خارج نیستند. اما علت ناتوانی در قطع ... مطالب بیشتر

پرسش وپاسخ هایی از افراد وسواسی

پرسش وپاسخ هایی از افراد وسواسی من یک فرد وسواسی و اقسرده هستم خیلی تلاش می کنم بتوانم  روی افکار مشابهت متمرکز شوم ولی نا خواسته حس می کنم ساعتهاست که متمرکاربرانکار منفی و مزاحم هستم ... مطالب بیشتر

اگر فردی درمان وسواس را شروع کند ولی ناتمام رها کند چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد ؟

اگر فردی درمان وسواس را شروع کند ولی ناتمام رها کند  چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد ؟ دقیقاً مانند این است که فردی مبتلا به عفونت شدید است، درمان با آنتی بیوتیک را شروع ولی ... مطالب بیشتر