گرانولوم کشاله ران چگونه درمان می شود؟

گرانولوم کشاله ران چگونه درمان می شود ؟ این بیماری عمدتاً در مناطق استوایی و نیمه استوایی یافت می شود و در اثر یک باکتری به نام کالیماتوباکتریوم گرانولوماتیس ایجاد می شود. ضایعات اولیه ۱ ... مطالب بیشتر