نسخه کاملی از بیماری سوزاک

 نسخه کاملی از بیماری سوزاک  این بیماری یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی می باشد که عامل آن نوعی باکتری به نام «گونوره آ» بوده و شایعترین علامت سوزاک حاد در مردان، درد، سوزش و ... مطالب بیشتر