از بیماری های زبان چه می دانید …؟؟؟

از بیماری های زبان چه می دانید ...؟؟؟ زبان باردار هنگامی‌که زبان سفید رنگ و چسبناک باشد، نشان دهنده نوعی عفونت در زبان است. برفک دهانی برفک دهانی ایجاد کننده تکه‌ سفید و پنیرمانند روی زبان و دهان است. ... مطالب بیشتر