بیماریهای قلبی چه می کند؟/ قسمت سوم

دردهای ناحیه قلبی و دردهای طرف چپ سیله مربوط به کدام بیماری قلبی است؟ تنها بیماری قلب که دردلا ک است بیماری کرونر قلب است، و سایر بیماری های روماتیسمی و مادرزادی معمولا  درد ناک نیستنددر ... مطالب بیشتر

بیماریهای قلبی چه می کند؟ /قسمت دوم 

دسته سوم بیماری های قلب، بیماریهای کرونر قلب نامیده  می شود، و آنچه در مورد زیاد شدن شکایات و ناراحتی های قلبی بیشنویم. در مورد رگهای  کرونر قلب است. این رگها مسؤول تغذیه قلب بوده ... مطالب بیشتر

بیماریهای قلبی چه می کند؟ /قسمت اول

بیماری های قلبی چه می کند؟  بسیاری از کارشناسان و پزشکان با تجربه قلب، عقیده دارند که بیماری قلب پرخطرترین و کشتار کننده ترین بیماری قرن حاضر است. برخی نیز آن را بلافاصله بعد از بیماری ... مطالب بیشتر