علت اصلی بیماری  شب کوری کمبود ویتامین A 

علت اصلی بیماری  شب کوری کمبود ویتامین A   شب کوری از جمله بیماری هایی است که هنوز به درستی علت این اختلال شناخته نشده است اما عواملی مانند رژیم های غذایی، ژنتیک، آب مروارید و التهاب ... مطالب بیشتر