علت شنیدن صدای مبهم در گوش چیست ….؟؟

 علت شنیدن صدای مبهم در گوش چیست ....؟؟  بادرنجبویه: ۲۰ گرم از این گیاه را در ۲ لیوان آب بجوشانید و پس از هر غذا یک استکان از ان بنوشید. درمان شنیدن صداهای موهوم: اگر به‌‌طور منظم ... مطالب بیشتر