علل لرزش دست ها چیست؟

علل لرزش دست ها چیست؟ علل لرزش در دستها و عدم تعادل اندام فوقانی در برابر نگهداری اشیاء خارجی میتواند به دلیل اختلالات سیستم اعصاب مرکزی در مغز و یا اعصاب گردن دستها و یا بروز ... مطالب بیشتر