همه چیز در مورد ورم کبد!!!!

همه چیز در مورد ورم کبد!!!! ورم کبد برای درمان ورم کبد در مزاج های سرد باید سلیخه، افتیمون، انیسون، تخم کرفس و اسارون را بجوشانید و آب آن را با سکنجبین مخلوط کنید و بخورید. ریشه ... مطالب بیشتر